Projektom NA POTULKÁCH S IMRICHOM MATYÁŠOM vám chceme my, v Iniciatíve Inakosť, sprostredkovať jedinečný zážitok prechádzky do histórie na miesta, ktoré sú úzko spojené s pôsobením prvého aktivistu za zrovnoprávnenie gejov a lesieb v Československu – Imricha Matyáša (1896-1974).

Imrich Matyáš celý svoj aktívny život žil a pracoval v Bratislave. Podľa vlastných slov sa celých 40 rokov svojho života venoval tomu, aby sa homosexuálnym ľuďom navrátila ich dôstojnosť.

Ak sa chcete o Imrichovi Matyášovi dozvedieť ešte viac, ďalšie informácie nájdete na matyas.sk.

Projekt pre vás s hrdosťou vytvorila Iniciatíva Inakosť, ktorá spája ľudí a organizácie hľadajúce riešenia na zlepšenie života LGBTI ľudí, aby boli plnohodnotnou súčasťou svojich rodín, pracovných a školských kolektívov, miestnych spoločenstiev, cirkví a celej slovenskej spoločnosti.

Autori

Jana Jablonická-Zezulová (1978)

Vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Profesne sa venuje výskumu, vzdelávaniu a osvete v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv od vysokoškolských čias. Od roku 2012 sa intenzívne venuje výskumu emancipácie homosexuality na Slovensku a v strednej Európe. Je autorkou online výstavy matyas.sk a Loading: Love.

Lukáš Beňo (1990)

Vyštudoval aplikovanú informatiku na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Venuje sa vizuálnej tvorbe v online a offline svete. Väčšiu časť svojej kariéry venuje “poľudšťovaniu” digitálnych technológií a zlepšovaniu vzťahov medzi človekom a virtuálnym svetom.