Na potulkách
s Imrichom Matyášom

I

Dom
na Björnsonovej ulici

naša PRVÁ zastávka v centre mesta pri ikonickej budove Slovenského rozhlasu na adrese Björnsonova 3.

Príbeh o Imrichovi Matyášovi musíme rozhodne začať od tohto obytného domu na Björnsonovej ulici. Dom na Björnsonovej ulici je miesto, kde sa roku 2012 našli jeho denníky a korešpondencia.

Marián Vojtek (1951 – 2011)

Príbeh o Imrichovi Matyášovi musíme rozhodne začať od tohto obytného domu na Björnsonovej ulici, kde sa roku 2012 našli jeho denníky a korešpondencia.

Práve tu, v  jednom z bytov na tejto ulici býval totiž Marián Vojtek (1951-2011), jeden zo zakladateľov prvého ponovembrového združenia pre LGBT ľudí – Ganymedes, ktorý u seba tieto písomnosti dlhší čas uchovával. Po Mariánovej smrti sa denníky dostali do rúk Romany Schlesinger, ktorá mi ich poskytla na účely výskumu. Od tohto momentu som začala pátrať po jeho osude.

Matyášove objavené denníky

Toto sú objavené denníky Imricha Matyáša

Matyáš po sebe zanechal podrobné svedectvo o úsilí o dekriminalizáciu homosexuality v medzivojnovom a povojnovom Československu. V tých časoch sa intímny styk medzi osobami rovnakého pohlavia trestal paragrafom 241 Trestného zákona.

Ak dnes počujete, ako o niekom hovoria, že sa „priznal k homosexualite“, je to pozostatok tých čias, kedy gejov a lesby mohlo priznanie k intímnemu pomeru dostať do väzenia či spôsobiť nemalé problémy v práci, škole, rodine či na celkovej povesti a dobrom mene. 

Dom na Björnsonovej ulici

quotes

Heterosexuálna láska, teda láska tzv. "normálnych" je na celom svete volná, všemožným spôsobom ospevovaná a velebená. Len rovnopohlavnú lásku kňazi peklom zatracujú, lekári ju skúšajú liečiť a sudcovia ju súdia.

Kliknite pre zväčšenie

Čo všetko Matyášove denníky odhalili a aké posolstvo nám zanechali do dnešných dní, vám ukážeme na jednotlivých zastaveniach v bratislavských uliciach a zákutiach. 

Ísť sa dá na veľa miest

Björnsonova 3

Tu začíname. Ide o miesto, kde boli zachované a nejaký čas uložené denníky a práce Imricha Matyáša.

Bezručova 3 a 5

Sídlo Okresnej sociálnej poisťovne, kde Imrich pracoval ako úradník sociálneho poistenia, vrátane prípravy návrhov zákonov.

Mickiewiczova

Zastávka spojená s úsilím Matyáša a jeho českých kolegov dosiahnuť podporu zo strany lekárskych autorít pri dekriminalizácii homosexuality.

Námestie SNP

Grand Café, miesto stretávania Matyáša s priateľmi.

Hviezdoslavovo námestie

Ganymedova fontána bola miestom stretávania a zoznamovania sa ľudí s homosexuálnou orientáciou počas prvej republiky aj počas socializmu.

Budova Reduty

Prednášky nemeckých odborných autorít zamerané na výskum sexuality, homosexuality a osvetu sa konali na tomto mieste.

Sad Janka Kráľa

Miesto úzko spojené s Magnusom Hirschfeldom, priekopníkom výskumu sexuality (vrátane homosexuality) a veľkým advokátom za zrušenie nemeckého „antihomosexuálneho“ paragrafu.

Podhradie

V Bratislave boli neslávne známe dve oblasti – už zaniknutá Vydrica a Zuckermandel, kde skupiny mladíkov vydierali homosexuálnych mužov.

Policajné riaditeľstvo

Miesto, kde od roku 1948 prebiehali Matyášove výsluchy. Tie pokračovali až do začiatku 60. rokov.

Justičný palác

Miesto, kde prebiehalo niekoľko súdnych konaní s ľuďmi, ktorí boli obvinení z porušenia paragrafu 241 a ktorých Matyáš obhajoval.

Ústredie KSS

Sú s ním spojené elaboráty, ktoré Matyáš zasielal rôznym inštitúciám a žiadal o posúdenie trestnosti homosexuality a revíziu Trestného zákona a jeho paragrafu 241.

Hontianska 10

Naša posledná zastávka. Tu Matyáš prežil väčšinu života a rozhodol sa tu svoj život ukončiť.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zdroje

Pramene

Bratislavské noviny, 1923, číslo 38 a 96. Dostupné na slovakiana.sk

Korešpondencia Imricha Matyáša s Kurtom Hillerom. 1930 – 1970. Archív Kurt Hiller Gesellschaft a autorky.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. Čo je vlastne homosexualita? II. diel. Rukopis.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. Ktoré sú dôkazy o prirodzenosti homosexuálneho založenia? III. diel. Rukopis.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. Kto sú vlastne tí homosexuálni? IV. diel. Rukopis.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. Kritika §-u 241 trestného zákona číslo 86 zo dňa 12.VII.1950. VI. diel. Rukopis.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. Kto rehabilitoval a zasadzoval sa o emancipáciu sexuálnej menšiny? VII. diel. Rukopis.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. VIII. Denník a poznámky. Rukopis.

Národný denník, 1924, číslo 113 a 217. Dostupné na slovakiana.sk

Národný denník, 1927, číslo 190. Dostupné na slovakiana.sk

Národný denník, 1928, číslo 64. Dostupné na slovakiana.sk

Nástup, roč. I., 1933, číslo 5. Dostupné na digitalna.kniznica.info 

Neues Pressburger Tagblatt, 1932, číslo 150. Dostupné na difmoe.eu

Nový hlas, 1932, číslo 3. Archív autorky.

Slovenský denník, 1927, číslo 159. Dostupné na slovakiana.sk

Slovenský deník, 1933, číslo 129. Dostupné na digitalna.kniznica.info 

Slovenský staviteľ, 1940, číslo 10. Dostupné na digitalna.kniznica.info 

Znenie Trestného zákona číslo 86/1950 Zb., paragraf 241. Dostupné na zakonypreludi.sk 

Literatúra

Goodbye to Berlin? : 100 Jahre Schwulenbewegung. Eine Ausstellung des Schwulen Museums und der Akademie der Künste, 17. Mai bis 17. August 1997. Verlag rosa Winkel – Schwules Museum – Akademie der Künste, Berlin 1997.


Himl, Pavel; Seidl, Jan; Schindler, Franz (eds.): Miluji tvory svého pohlaví. Homosexualita v dějinách a společnosti. Argo, Praha 2013.


Hradská, Katarína: Slobodomurárske lóže v Bratislave. Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, Bratislava 2005.

Putna, Martin C. a kolektiv: Homosexualita v dějinách české kultury. Academia, Praha 2011.


Seidl, Jan a kol.: Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. Host, Brno 2012.


Tamagne, Florence: A History of Homosexuality in Europe: Berlin, London, Paris 1919 – 1939. Algora Publishing 2007.

 

Internetové stránky

hiller-gesellschaft.de

hirschfeld.in-berlin.de

queerpamet.cz

queermemory.eu

Loading: Love – 3D výstava o emancipácii homosexuality v Československu a Maďarsku 

Zdroje videí, fotografií a obrázkov

Björnsonova:
Fotografia Mariána Vojteka: sme.sk; ukážky z Matyášových denníkov: archív Iniciatívy Inakosť

Bezručova:
Obrázky Okresnej sociálnej poisťovne: Slovenský staviteľ, 1940, č. 10. Dostupné na digitalna.kniznica.info; ukážky z Matyášových denníkov: archív Iniciatívy Inakosť

Mickiewiczova:
Fotografia Karola Matulaya: adzpo.sk; ukážka z Matyášových denníkov: archív Iniciatívy Inakosť

SNP:
Fotografie Ferencza Bodóa a Imricha Matyáša s priateľmi: archív Dana Tala, Haifa, Izrael;  titulné strany Hlasu sexuální menšiny: archív Jana Seidla a queerpamet.cz; novinové články: slovakiana.sk

Hviezdoslavovo námestie:
Fotografia Carltonu: Stará Bratislava Na Fotografiach; fotografia Luxoru: cierna-kava.blogspot.com; novinové články: slovakiana.sk

Námestie Ľudovíta Štúra:
Fotografia Kurta Hillera: hiller-gesellschaft.de; fotografia Maxa Hodanna: skeivtarkiv.no; fotografie Thomasa Manna a Jakoba Wassermanna: wikipedia.org; fotografia Imricha Matyáša s priateľmi: archív Iniciatívy Inakosť; 

Sad Janka Kráľa:
Fotografia Magnusa Hirschfelda:ushmm.org, fotografia Matyáša s Hirschfeldom a Shiu Tongom: archív Iniciatívy Inakosť; obrázok Inštitútu pre sexuálne vedy: sexualmedizin.charite.denovinový článok o návšteve Hirschelda v Bratislave (nemecky): difmoe.eu; sken článku Matyáša o Hirschfeldovi: Nový hlas, 1932, č. 3 z archívu autorky

Podhradie:
Fotografia Podhradia: Stará Bratislava Na Fotografiach; novinový článok: slovakiana.sk

Špitálska:
Ukážka z Matyášových denníkov: archív Iniciatívy Inakosť

Záhradnícka:
Fotografia Justičného paláca: register-architektury.sk; Matyášove rady: archív Iniciatívy Inakosť

Hlboká:
Fotografia Kurta Freunda: wikipedia.org; Matyášov list: archív Iniciatívy Inakosť; obálka Freundovej knihy: podzemni-antikvariat.cz

Hontianska:
Matyášov podpis: archív Iniciatívy Inakosť

Videá a fotografie zachytávajúce súčasnosť:
Lukáš Beňo a Martin Macko

Facebook
Twitter
WhatsApp