Okresná sociálna poisťovňa
na Bezručovej ulici ​

Druhá zastávka je na ceste do staršej časti mesta. Oproti modrému kostolíku na bezručovej 3 a 5.

Imrich Matyáš sa narodil 24. apríla 1896 v Spišskej Novej Vsi. Navštevoval pravdepodobne Uhorskú kráľovskú reálnu školu v Žiline. Počas 1. svetovej vojny narukoval, tak ako mnoho ďalších mladých mužov v Uhorsku, na taliansky front. Udalosti tejto vojny spomína vo svojich pamätiach ako kľúčový moment, pre ktorý sa rozhodol dosiahnuť odtrestnenie homosexuality. Impulz k tomuto kroku vraj dostal od rumunského dôstojníka, ktorý mu počas vojny zachránil život a z vďačnosti k nemu „podrobil otázku homosexuality kritickému štúdiu.“

Či išlo o ľúbostnú aféru, prípadne zdieľaný pocit spriaznenosti, môžeme len špekulovať, zvlášť ak vieme, že z vojenského hľadiska boli v nepriateľskom vzťahu. Matyáš si však na túto historku rád spomínal aj po rokoch.

Matyáš o svojom angažovaní

Matyáš píše o svojom angažovaní

V roku 1919 nastúpil na dráhu štátneho zamestnanca, v 20. rokoch sa stal úradníkom Okresnej sociálnej poisťovne, ktorá od konca 30. rokov sídlila v novej impozantnej funkcionalistickej budove na Bezručovej 3 (neskôr prestavaná na polikliniku). 

Profesne sa celý život venoval téme sociálneho poistenia, pracoval tu do roku 1951, kedy Sociálna poisťovňa niesla názov Slovenský úrad dôchodkového zabezpečenia. V roku 1919 sa začal aj angažovať v hnutí za dekriminalizáciu homosexuality, ktoré sa formovalo predovšetkým v Prahe.
Kancelárie v Okresnej sociálnej poisťovni. Slovenský staviteľ, 1940, č.10

Kancelárie v Okresnej sociálnej poisťovni 

Zachované boli viaceré fasádne prvky

Budova v súčasnosti prešla citlivou rekonštrukciou

Matyáš však nečakal v Bratislave so založenými rukami. Začal budovať intenzívne kontakty s osobnosťami nemeckého kultúrneho života a vedy a stal sa členom prvého spolku za oslobodenie homosexuálnych ľudí na svete, Vedecko-humanitného výboru so sídlom v Berlíne.
V 20. rokoch túto svoju angažovanosť rozšíril a vo svojej neúnavnej činnosti pokračoval až dovtedy, kým nedošlo k odtrestneniu homosexuality. Nevzdával sa ani v časoch, ktoré neboli naklonené žiadnemu zápasu o slobodu.

Osvetová činnosť Imricha Matyáša. Matyáš sumarizuje o sebe v tretej osobe.

Kliknite pre zväčšenie