Ganymedova fontána
na Hviezdoslavovom námestí

Zastávka pri Ganymedovej fontáne je symbolická. Toto súsošie od Viktora Tilgnera z roku 1888 je miestom stretnutí Bratislavčanov aj turistov.

„Stretneme sa na Hviezdku pri fontáne pred divadlom“ už asi zažil každý v Bratislave. Málokto však vie, že v minulosti bola fontána miestom stretnutí ľudí „menšinovej“ sexuálnej orientácie. 

Nakoniec, odkaz na antický mýtus o Ganymedovi, ktorého Zeus uniesol na Olymp a stal sa jeho milencom, sa núkal ako to správne miesto stretnutí a zoznámení.  

Carlton na Hviezdoslavovom námestí ( 30. roky)

Kaviareň Luxor na dnešnej Štúrovej ulici (40. roky)

VYHNANCOM LÁSKY RADÍM NÁSLEDUJÚCE ŽIVOTNÉ PRAVIDLÁ A SOM PRESVEDČENÝ, ŽE SÚ TO DOBRÉ A OSVEDČENÉ RADY, KTORÝCH SA MAJÚ DRŽAŤ A PODĽA NICH ŽIŤ.

1.) Prvé a najdôležitejšie pravidlo je: so sebou sa vyrovnať. Prijať teda tento osud. Sme presvedčení, že i homosexuálni môžu spokojne a šťastlivo žiť. Na to máme mnoho príkladov. 

3.) Keď sa vyskytne príležitosť a je reč o homosexualite je ich povinnosťou – vysvetliť a podať vedecký výklad o homosexuálnom založení. Keď teda počujú nesprávne a osočovacie reči o homosexualite, nech nepravdy a lži vyvrátia, nech sa mužne a nebojácne, ale objektívne zastávajú homosexuálnych. Je ozaj odsudzujúcim stavom, že niektorí homosexuálni osočujú vlastných ľudí a to len preto, aby seba ospravedlňovali a kryli.

7.) Súdržnosť a vzájomné pomáhanie vo všetkých ťažkostiach nech je krédom všetkých homosexuálnych.

8.) Rozhodne sa nehanbiť, nezapýriť sa vtedy, keď vyšlo najavo homosexuálne založenie. Je predsa homosexualita (pre nich!) normálnym stavom a za pravdu niet dôvodu sa hanbiť. 

9.) Treba sa zdôveriť so svojím homosexuálnym založením svojim rodičom a blízkym príbuzným. Ale varujeme, nevstupujte do stavu manželského, ani vtedy nie, keď by ste uzavreli sobáš “len pred svetom a pri plnom dohodnutí sa s manželkou.” Neradíme ani sobáš s homosexuálnou ženou. Všelijaké liečenie homosexuality, i keď by to navrhovali význační lekári, treba odmietnuť a takých lekárov vysmiať. 

10.)Pri eventuelnom policajnom vyšetrovaní pre § 241 tr. zák. nech homosexuálny zachová pokoj, rozvahu a ľudskú dôstojnosť. Homosexuálny čin v každom prípade treba pred vyšetrovacím orgánom zaprieť. A iných homosexuálnych neprezradiť. /To je prosím zákonom povolené, aj je možnosť na určité nepríjemné dotazy – neodpovedať!/

11.) Mravne a hmotne, výdatne podporovať hnutie, ctiť a vážiť si mluvčích a predbojovníkov, ktorí si vytýčili za cieľ emancipáciu sexuálnej minority.

 

Úryvok z Matyášových rád

Matyáš sa neusiloval dosiahnuť len zmenu zákonov, ale rád organizoval tiež prednášky a osvetu a to aj medzi ľuďmi z miestnej bratislavskej teplej komunity. Z bohatých skúseností vedel, ako ľahko sa mnohí gejovia dostali do problémov s políciou a súdmi. Preto im poskytoval rady, napríklad ako odpovedať na otázky vyšetrovateľov či sudcov tak, aby dosiahli zastavenie trestného stíhania alebo aby im aspoň hrozil čo najmenší trest. 

Okrem praktických rád sa zameral aj na pomoc ľuďom v núdzi. Nezriedka vystupoval na súdoch ako ich dôverník alebo im pomáhal s prípravou obhajoby. Svojimi životnými radami pomohol mnohým ľuďom. A sú to práve tieto miesta – viecha na Rajskej, spomínaná Grandka či kaviarne Luxor a Carlton-Savoy, kde tieto a mnohé ďalšie témy živo rozoberal so svojimi priateľmi.