Univerzitná nemocnica
na Mickiewiczovej

Toto miesto predstavuje symbolický odkaz úsilia Matyáša a jeho českých kolegov o dosiahnutie podpory zo strany lekárskych autorít pri dekriminalizácii homosexuality.

Matyáš bol presvedčený, že je dôležité získať  „v prospech otázky homosexuality“ popredné lekárske a vedecké autority. Vtedajšie hnutie „menšinárov“, ktoré sa v 20. rokoch sformovalo s víziou vyčiarknuť homosexualitu z trestného zákona, sa síce snažilo upozorniť na tento „zastaralý paragraf“ osvetou a organizovaním, bolo im však jasné, že bez autorít to nepôjde. Len odborné hlasy a osvietení právnici mohli urýchliť tento proces. Tento úsudok sa nakoniec potvrdil aj v prípade uskutočneného odtrestnenia v 60. rokoch. Matyáš si preto budoval kolegiálne vzťahy s ľuďmi, ktorí sa mohli významne zasadiť za zrušenie paragrafu 241 v rámci právnej reformy.

 Jedným z nich bol v 30. rokoch aj významný slovenský lekár, Karol Matulay z Kliniky psychiatrie a neurológie Lekárskej fakulty UK, ktorý sa podľa Matyášových slov zasadzoval za „správne nazeranie na homosexuálnych ľudí.” Sám Matulay vo svojej praxi zažil ľudí, ktorí sa chceli “z homosexuality vyliečiť”. Podľa Matyáša Matulay týmto ľuďom radil, aby sa vyrovnali s tým, že sa narodili s odlišnou orientáciou a že ich jednoducho vyliečiť nemôže.

Karol Matulay (1906-1998)

Bolo bežnou praxou, že v tej dobe lekári na psychiatrických klinikách ponúkali služby, ktorých výsledkom mala byť zmena menšinovej sexuálnej orientácie. Využívali na to rôzne metódy, Matyáš opisoval hlavne sugesciu a hypnózu. Nič z toho však nebolo úspešné. 

quotes

Prof. Matulay, ktorý stojí na výške svojho poslania, ho utíšil a vysvetlil mu, že z homosexuálneho sklonu ho zbaviť nemôže. Iba poskytol mu uspávacou liečbou - šok na zabudnutie lásky. Nepomohol ani šok.

Kliknite pre zväčšenie

Matyáš zbieral príbehy psychiatrických neúspechov a používal ich ako dôkazy proti tejto forme zaobchádzania s ľuďmi. Aj preto priateľstvo s lekárom Matulayom považoval za výnimočné a prínosné a veril, že sa čoraz viac lekárov prikloní na stranu zrušenia „homosexuálneho paragrafu“ a väčšiu osvetu.