Na potulkách
s Imrichom Matyášom

Za homosexuálne založenie sa nemá nikto hanbiť.

Hanbiť sa majú tí, ktorí homosexuálnymi pohŕdajú...

Imrich Matyáš

Vitajte na Potulkách s Imrichom Matyášom. Moje meno je Jana Jablonická Zezulová, som výskumníčka a prevediem vás ulicami a miestami Bratislavy, ktoré sa významne spájajú so životom tohto slovenského priekopníka za dosiahnutie dôstojného života pre „rovnopohlavne milujúcich“ ľudí.

Matyášove výpovede podávajú svedectvo o úsilí dekriminalizovať homosexualitu v medzivojnovom, ako aj povojnovom Československu. Zákony trestajúce intímny pomer medzi ľuďmi rovnakého pohlavia Československo zdedilo z čias Rakúsko-uhorskej monarchie. V tomto príbehu budem pre zjednodušenie spomínať paragraf 241, aj keď išlo o paragrafy dva – § 129 b trestal rovnakopohlavný styk v Čechách a na Morave, § 241 na Slovensku. Trest odňatia slobody mohol byť vymeraný od jedného až do päť rokov.

Aké bolo pustiť sa do boja za zrušenie týchto paragrafov a upriamiť na seba neželanú pozornosť? Čomu všetkému Matyáš odvážne čelil? Prečo sa vlastne rozhodol obetovať svoj pokojný život v prospech iných? Dočkal sa vytúženého cieľa? V Bratislave Matyáš prežil väčšinu svojho života, chodil jej ulicami a navštevoval miesta, z ktorých mnohé určite poznáte z každodenných ciest do práce, za oddychom, z výletov do Bratislavy či z obrázkov.

Matyáš mal Bratislavu rád a rád do nej pozýval kolegov zo zahraničia, aby tu prednášali či jednoducho zažili atmosféru tohto mesta. Pozývam vás tiež zažiť ho inak než ste mali možnosť doteraz – z pohľadu Imricha Matyáša, ktorý svoju angažovanosť vnímal ako súčasť etického zápasu za základné demokratické hodnoty. 

12

Počet zastavení, ktoré vás čakajú na našej trase Bratislavou

15.6

Dĺžka cesty v kilometroch, ktoré spolu Bratislavou prejdeme

916

Počet kilokalórií, ktoré spálite, ak sa rozhodnete celú cestu prejsť po vlastných

Kliknite na ikonu lokácie
alebo si vyberte lokáciu, ktorú chcete navštíviť, nižšie

Bezručova 5

Okresná sociálna poisťovňa​

Mickiewiczova 2247

Univerzitná nemocnica Bratislava

Námestie SNP

Grand Café

Špitálska 14

Policajné riaditeľstvo

Záhradnícka 10

Justičný palác

Hlboká cesta 2

Ústredie Komunistickej strany Slovenska

Hontianska 10

Matyášov dom

Keď sa mi v roku 2012 dostali do rúk Matyášove denníky, netušila som, aký unikátny nález držím v rukách. Skúmať historický vývoj názorov na homosexualitu obnáša ponoriť sa do dokumentov a spisov, ktoré nahliadajú na ľudí z represívneho pohľadu, ako na porušiteľov zákona, ako na objekty vedeckého skúmania a lekárskych pokusov o „nápravu“. A toto skúmanie je veľmi dôležité, pretože vždy vypovedá nielen o „tých druhých“, ale aj o tých, ktorí mali moc a určovali mienku o tom, čo je normálne.

Matyášove denníky a písomnosti však odhaľujú viac než len jeden osobný príbeh, sú zabudnutou generačnou výpoveďou politického „hlasu sexuálnej menšiny“, ako aj životných skúseností ľudí, ktorí už nie sú len objektmi liečby, pokusov či stíhania. Vystupujú pred nami ako aktéri a aktérky zmeny, ale hlavne ako ľudské bytosti so svojimi túžbami, zlyhaniami, ale aj úspechmi.

V neposlednom rade sú Matyášove myšlienky a argumenty v súčasnom slovenskom kontexte aktuálne aj dnes, kedy sa „agenda“ LGBT práv zneužíva v politickom, väčšinou predvolebnom boji na dehonestáciu protivníkov a kedy samotní občania homosexuálnej orientácie v SR stále nemajú zaručené ani len právne minimum na zabezpečenie svojich osobných záväzkov a rodinného života. 

Pevne verím, že aj odkaz Imricha Matyáša napomôže k tomu, aby sme sa postupne zaradili medzi krajiny, ktoré si ctia základné práva a dôstojnosť všetkých ich občanov a občianok.

Jana

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pre najlepší zážitok otočte svoj telefón vodorovne

Ísť sa dá na veľa miest

Björnsonova 3

Tu začíname. Ide o miesto, kde boli zachované a nejaký čas uložené denníky a práce Imricha Matyáša.

Bezručova 3 a 5

Sídlo Okresnej sociálnej poisťovne, kde Imrich pracoval ako úradník sociálneho poistenia, vrátane prípravy návrhov zákonov.

Mickiewiczova

Zastávka spojená s úsilím Matyáša a jeho českých kolegov dosiahnuť podporu zo strany lekárskych autorít pri dekriminalizácii homosexuality.

Námestie SNP

Grand Café, miesto stretávania Matyáša s priateľmi.

Hviezdoslavovo námestie

Ganymedova fontána bola miestom stretávania a zoznamovania sa ľudí s homosexuálnou orientáciou počas prvej republiky aj počas socializmu.

Budova Reduty

Prednášky nemeckých odborných autorít zamerané na výskum sexuality, homosexuality a osvetu sa konali na tomto mieste.

Sad Janka Kráľa

Miesto úzko spojené s Magnusom Hirschfeldom, priekopníkom výskumu sexuality (vrátane homosexuality) a veľkým advokátom za zrušenie nemeckého „antihomosexuálneho“ paragrafu.

Podhradie

V Bratislave boli neslávne známe dve oblasti – už zaniknutá Vydrica a Zuckermandel, kde skupiny mladíkov vydierali homosexuálnych mužov.

Policajné riaditeľstvo

Miesto, kde od roku 1948 prebiehali Matyášove výsluchy. Tie pokračovali až do začiatku 60. rokov.

Justičný palác

Miesto, kde prebiehalo niekoľko súdnych konaní s ľuďmi, ktorí boli obvinení z porušenia paragrafu 241 a ktorých Matyáš obhajoval.

Ústredie KSS

Sú s ním spojené elaboráty, ktoré Matyáš zasielal rôznym inštitúciám a žiadal o posúdenie trestnosti homosexuality a revíziu Trestného zákona a jeho paragrafu 241.

Hontianska 10

Naša posledná zastávka. Tu Matyáš prežil väčšinu života a rozhodol sa tu svoj život ukončiť.
Facebook
Twitter
WhatsApp